​MANAGERS!

大間 有華

大間 有華

4年

ヘッドマネージャー

深谷 珠希

深谷 珠希

4年

医務/トレーナー

手塚 奈々恵

手塚 奈々恵

2年

ビデオ大臣

神尾 凛

神尾 凛

1年

医務

中尾 奏美

中尾 奏美

1年

グラウンドマネージャー

齋藤 さくら

齋藤 さくら

4年

学生執行部

磯崎 文香

磯崎 文香

4年

グラウンドマネージャー

大野 ひより

大野 ひより

2年

グラウンドマネージャー

古坂 野乃

古坂 野乃

1年

グラウンドマネージャー

徳永 彩乃

徳永 彩乃

1年

グラウンドマネージャー

南木 彩華

南木 彩華

4年

医務ヘッド

長行司 梨花

長行司 梨花

2年

記録委員

鴨井 楓

鴨井 楓

1年

医務

北川 小雪

北川 小雪

1年

グラウンドマネージャー

鈴木 里菜

鈴木 里菜

1年

グラウンドマネージャー